YAYLADERE


Tarihçe

Yayladere; M.Ö. 2100 yıllarında Komukların ve Hurrilerin daha sonra Hititlerin, Urartuların, Perslerin, Romalıların yönetimlerinde kalmıştır. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçukluların, 1080-1201 yılları arasında Saltuk oğullarının, 1473 tarihine kadar Uzun Hasan'ın hakimiyeti altında kalan ilçe toprakları, 1514 Çaldıran Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.
Holhol olan eski adı 1959 yılında Yayladere olarak değiştirilmiştir. Adaklı ilçesi ile birlikte 1987 yılında aynı kanunla ilçe statüsüne kavuşturulmuştur. İlçenin yüzölçümü 419 km² dir. Bu da il yüzölçümünün %5.16'sıdır. İl merkezinden uzaklığı 110 km'dir. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 1550 metredir.
İlçe merkezi dışında belediye bulunmamaktadır. İlçenin 20 köyü, 80 mezrası bulunmaktadır. Belediye sınırları içindeki mahalle muhtarlığı sayısı ise 6'dır. 1997 Genel Nüfus Tespitine göre, ilçenin toplam nüfusu 3 274'tür. Bu nüfusun yüzde 88.52'si ilçe merkezinde, yüzde 11.48'i de kırsal kesimde yaşamaktadır. Km² başına 8 kişi düşmektedir.

Coğrafya

Sülbüs Dağı: İlçenin Kuzeybatısında bulunan rakımı 2884 m olan bir dağdır. Dağın güneybatı tarafında ilk zirvesi bulunmakta asıl zirve batıda bulunmaktadır. Güneybatı yamaçlarının alt kısımları ağaçlarla kaplıdır. Genel olarak çıplak bir dağdır. Dağın güneyinde bulunan küçük tepenin ismi Sülbüs Tepedir. Dağın zirvesinde bir kale direği bulunmaktadır. Temmuz aylarında bu bölgede Sülbüs Festivali düzenlenmektedir.
Taru Dağı: İlçenin batısında bulunan rakımı 2478 m olan kayalık bir dağdır.

Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 4050'dir. Bunun 3136'si ilçe merkezinde, 914'i ise köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 26 köy ve 80 mezradan oluşmaktadır.

Ulaşım

İlçenin ulaşımı ilçeye bağlı dolmuşlar tarafından yapılmaktadır. Pazar günü haricinde genellikle her köye ait dolmuşlar Elazığ / Karakoçan - Yayladere arasında çalışmaktadır.

Yayladere ilçesinin köyleri

Aydınlar | Batıayaz | Bilekkaya | Çalıkağıl | Çatalkaya | Çayağzı | Dalbasan | Doğucak | Güneşlik | Günlük | Kalkanlı | Korlu | Sürmelikoç | Yaylabağ | Zeynelli

Bağlantılar


> POPÜLER YAYINLAR